Wychowanie przez czytanie. Niezbędnik „literacki” nauczycielki (nauczyciela) edukacji elementarnej. Recenzja dwu serii książek, pomocnych w planowaniu i realizacji kształcenia literackiego najmłodszych: Seria Biblioteki. Dzieci. Młodzież: T. 1, Grażyna Lewandowicz-Nosal, Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech. Poradnik, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2011. T. 2, Alicja Ungeheuer-Gołąb, Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik, Wydawnictwo SBP, Uniwersytet Rzeszowski, Warszawa 2011. Seria Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”: Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Świat Książki, Warszawa 2007. Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Świat Książki, Warszawa 2010.

Article Polish OPEN
Zabawa, Krystyna;
(2016)
Share - Bookmark