,,Przedszkole i szkoła twórcza a twórczość w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – IV edycja seminarium wymiany doświadczeń pedagogicznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Article Polish OPEN
Walczak, Ewa (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika
Share - Bookmark