publication . Article . 2017

Використання ідей Фрідріха Фребеля в практице виховання дітей дошкільного віку

Wilczkowska, Anastazja;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Стаття розкриває життєвий шлях Ф.Фребеля, його педагогічну працюв Німеччині та Швейцарії. Показана сутність фребелевської педагогіч-ної концепції, щодо всебічного виховання дітей з широким застосуван-ням дидактичних ігор. Описана його організаторська та педагогічнадіяльність, яка була спрямована на покращення суспільного дошкіль-ного виховання. Висвітлено основні аспекти педагогічної системиФ.Фребеля та її вплив на теорію і практику виховання дітей у дошкіль-ний період їхнього життя у дитячому садку та родині.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue