Використання ідей Фрідріха Фребеля в практице виховання дітей дошкільного віку

Article Polish OPEN
Wilczkowska, Anastazja;
(2017)

Стаття розкриває життєвий шлях Ф.Фребеля, його педагогічну працюв Німеччині та Швейцарії. Показана сутність фребелевської педагогіч-ної концепції, щодо всебічного виховання дітей з широким застосуван-ням дидактичних ігор. Описана його організаторська та педагогічнадіяль... View more
Share - Bookmark