publication . Article . 2018

Spontaneous Children’s Activities as a Creative Process

Lewandowska, Dagmara Katarzyna; Lipka, Kamila;
Open Access Polish
  • Published: 25 Jul 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Twórczość przez wielu uznawana jest za domenę sztuki. Zapominają oni, że towarzyszy nam ona również podczas zwykłej codzienności. Nieustannie przecież coś tworzymy, a dzięki temu uczymy się, doświadczamy, kreujemy rzeczywistość naszą i innych, budujemy i wzbogacamy nasz światopogląd, a także bawimy się. W pierwszej części artykułu omawiamy teoretyczne podstawy definiowania twórczości, a także prezentujemy teorie wyjaśniające proces twórczy w kontekście działalności dziecięcej. W przeprowadzonych badaniach założyłyśmy, że dzieci są zdolne i kompetentne. Dzięki uważnej obserwacji odpowiedziałyśmy na pytania: Czy dzieci są prawdziwie twórcze? W jakich sytuacjach? C...
Subjects
free text keywords: education, creativity; education; democratic education; child; creative process; child’s activity; children’s competence, pedagogy, pedagogika, twórczość; kreatywność; edukacja demokratyczna; dziecko; proces twórczości; aktywność dziecka; kompetencje dzieci
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue