Historia z komiksem! – o edukacyjnych walorach komiksu jako medium

Article Polish OPEN
Copik, Ilona;
(2019)

Celem rozważań w artykule jest analiza narracji historycznych o Gliwicach ujętych w formę gatunkową komiksu oraz przemyślenie ich potencjału edukacyjnego w kontekście budowania antropologicznych więzi młodzieży z miejscem zamieszkania. Tłem refleksji jest rosnąca popula... View more
Share - Bookmark