publication . Article . 2019

Historia z komiksem! – o edukacyjnych walorach komiksu jako medium

Copik, Ilona;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Celem rozważań w artykule jest analiza narracji historycznych o Gliwicach ujętych w formę gatunkową komiksu oraz przemyślenie ich potencjału edukacyjnego w kontekście budowania antropologicznych więzi młodzieży z miejscem zamieszkania. Tłem refleksji jest rosnąca popularność komiksu historycznego, funkcjonującego współcześnie zarówno jako rodzaj sztuki, jak i narzędzie dydaktyczne. W tym drugim przypadku bywa on wykorzystywany w celu autopromocji lokalnych podmiotów, przykładowo przez samorządy i organizacje pożytku publicznego, usiłujące kreować określony wizerunek miejsca atrakcyjnego turystycznie czy ekonomicznie, ale też, jak postaram się wykazać, służyć moż...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue