publication . Article . 2016

The Development of Aggression in Children and the Impact of Prevention in the Family

Biel, Krzysztof;
Open Access Polish
  • Published: 27 May 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Agresja dzieci stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Współczesna wiedza na temat agresji u dzieci wskazuje na rozwój zachowań agresywnych już od najwcześniejszego okresu życia, jej stałość i heterotypiczny charakter. Artykuł ma na celu prezentację rozwoju agresji u dzieci najmłodszych, wskazanie na rodzinne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci oraz dostarczenie wskazówek dla skutecznej profilaktyki zachowań agresywnych u dzieci w środowisku rodzinnym. Rozwój agresji u dzieci dokonuje się od agresji fizycznej do społecznej, przy czym występowanie fizycznych przejawów agresji jest bardziej właściwe dla chłopców, natomiast agresja s...
Subjects
free text keywords: pedagogika, aggression; physical aggression; social aggression; familial predictors of aggression; prevention; protective familial factors, pedagogika, agresja; agresja fizyczna i społeczna; rodzinne predyktory agresji; profilaktyka agresji; rodzinne czynniki chroniące
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue