publication . Article . 2017

Фізичне виховання у школах Скандинавських країн

Wilczkowski, Edward; Pasiecznik, Włodzimierz;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Artykuł poświęcono specyfice systemów wychowania fizycznego uczniów szkółogólnokształcących Szwecji, Norwegii i Finlandii. Przeanalizowano wykorzystywane w nich formy i metody na lekcjach z wychowania fizycznego. Specyficzną cechą owych systemów jest skierowanie ich na kształtowanie u uczniów ciągłej motywacji do samodzielnego wykorzystywania różnych form kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji fizycznej w czasie wolnym od zajęć.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue