Фізичне виховання у школах Скандинавських країн

Article Polish OPEN
Wilczkowski, Edward; Pasiecznik, Włodzimierz;
(2017)

Artykuł poświęcono specyfice systemów wychowania fizycznego uczniów szkółogólnokształcących Szwecji, Norwegii i Finlandii. Przeanalizowano wykorzystywane w nich formy i metody na lekcjach z wychowania fizycznego. Specyficzną cechą owych systemów jest skierowanie ich na ... View more
Share - Bookmark