publication . Article . 2018

Kompetencje plastyczne dzieci 4 i 5-letnich – raport z badań

Szczotka, Martyna; Szewczuk, Katarzyna;
Open Access German
  • Published: 25 Jul 2018 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
Abstract
Wspieranie uzdolnień i rozwój kreatywności dzieci należą współcześ­nie do podstawowych zadań edukacji. Zajęcia plastyczne wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, kształtując wyobraźnię i twórczość dzieci, oferując możliwości treningu zdolności manualnych czy dostarczając najmłodszym silnych przeżyć estetycznych. Przedmiotem przeprowadzonych badań uczyniono kompetencje plastyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Ich celem było ustalenie poziomu kompetencji plastycznych prezentowanych przez dzieci 4- i 5-letnie. Problematyka badawcza skupiała się wokół zagadnień dotyczących zachowań prezentowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w toku aktywności plastycznej, a także...
Subjects
free text keywords: kompetencje plastyczne, twórczość plastyczna, wytwory plastyczne, wychowanie estetyczne, wychowanie przedszkolne, Education (General), L7-991, education, artistic competences; artistic output; artistic works; aesthetic upbringing; preschool education, pedagogy, pedagogika, kompetencje plastyczne; twórczość plastyczna; wytwory plastyczne; wychowanie estetyczne; wychowanie przedszkolne, artistic competences, artistic output, artistic works, aesthetic upbringing, preschool education
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue