publication . Article . 2016

Realizacja idei integracji metodą projektów w klasach I–III

Szczotka, Martyna;
Open Access English
  • Published: 15 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Dążenie do osiągania optymalnych wyników towarzyszyło działaniom edukacyjnym od zawsze. Poszukiwano nowych, lepszych metod nauczania, które nie tylko znacznie przyspieszą sam proces uczenia się, ale uczynią go też bardziej atrakcyjnym i efektywnym. We współczesnej edukacji wczesnoszkolnej mamy do czynienia z nowym typem ucznia, do którego należy dotrzeć przy pomocy zupełnie innego niż dotychczas zestawu metod i technik nauczania. Tradycyjne metody nauczania mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia atrakcyjności i skuteczności procesu edukacji. Wprowadzenie w reformie edukacji wczesnoszkolnej zintegrowanej koncepcji kształcenia od początku budziło obawy o...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: education, early education; integrated education; teaching methods; stimulating methods; project approach; teaching according to the project method, pedagogika, edukacja wczesnoszkolna; kształcenie zintegrowane; metody nauczania; metody aktywizujące; podejście projektowe; nauczanie metodą projektów
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue