publication . Article . 2016

Theoretical assumptions shaping creative attitude in preschool children

Surma, Barbara;
Open Access Polish
  • Published: 06 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie wybranych teoretycznych i praktycznych aspektów kształtowania postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym. W pierwszej kolejności przedstawiono niezbędne wyjaśnienia terminologiczne, wprowadzające w szeroką tematykę twórczości, aktywności własnej, twórczej aktywności i postawy twórczej dziecka. Ze względu na różnorodne podejścia do twórczości dziecka przyjęto założenia humanistyczno-podmiotowe, które wskazują, że dziecko jest twórcze. Twórczość dziecka przejawia się w jego aktywności, tworzeniu dzieł, które są efektem pracy wyobraźni, która organizuje i porządkuje oraz przekształca informacje ze świata zewnętrznego. Jest ona zw...
Subjects
free text keywords: Education, Creativity; creative activity; the child's own activity; a creative attitude, pedagogika, twórczość; twórcza aktywność; własna aktywność; dziecka; postawa twórcza
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue