publication . Article . 2016

Program elementarnej edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym

Parlak, Mirosława;
Open Access
  • Published: 12 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue