publication . Article . 2016

Didactic innovations on Maths lessons

Jagiełło, Ewa;
Open Access Polish
  • Published: 09 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Współczesny nauczyciel stanął przed dość trudnym wyzwaniem, bezustannie zmieniająca się rzeczywistość spowodowała wzrost wymagań uczących się i znudzenie monotonią prowadzonych zajęć. Dlatego uczący nie chcąc stracić autorytetu wśród dzieci powinien poszukiwać nowych metod nauczania i środków dydaktycznych, które wzbudzałyby ich zainteresowanie i wzmagały aktywność twórczą. Wprowadzanie czegoś nowego, ulepszonego w obszarze edukacji w celu podniesienia jakości pracy oraz osiągnięcia jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych, nazywamy innowacją. Przy czym nie każde nowe i oryginalne działanie pedagogiczne, zasługuje na miano innowacji pedagogicznej. E...
Subjects
free text keywords: Education, innovation; method; didactic; math, pedagogika
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue