publication . Article . 2016

Support or Audit – What is the Main Function of School Evaluation?

Sury, Zuzanna;
Open Access Polish
  • Published: 19 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Country: Poland
Abstract
W niniejszym artykule prezentuję miejsce ewaluacji wśród pozostałych form nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zawiłości definicyjnych pojawiających się w tym obszarze. Omawiam stan prawny ewaluacji w Polsce oraz historię badań ewaluacyjnych od pierwszej do czwartej generacji, wskazując na różne sposoby rozumienia ewaluacji. Prezentując wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych we wrześniu 2015 roku, uzasadniam tezę, że rozumienie ewaluacji w szkole jako badania oceniającego utrudnia stosowanie jej w celu wspomagania szkoły. Dzieje się tak, mimo że ewaluacja sama w sobie jest działalnością mającą na celu wspomaganie zainteresowanych nią podmiotów. Podjęty w...
Subjects
free text keywords: ewaluacja, ocena, szkoła, nauczyciel, kontrola, wspomaganie, nadzór pedagogiczny, evaluation, school evaluation, educational evaluation, attitudes toward evaluation, teachers, teachers evaluation, supervision, support, pedagogika, evaluation; school evaluation; educational evaluation; attitudes toward evaluation; teachers; teachers evaluation; supervision; support, ewaluacja; ocena; szkoła; nauczyciel; kontrola; wspomaganie; nadzór pedagogiczny
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2016

Support or Audit – What is the Main Function of School Evaluation?

Sury, Zuzanna;