Recenzja książki - Krystyna Duraj-Nowakowa, Pedeutologia. Konteksty – Dylematy – Implikacje, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 177

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2018)

Krystyna Duraj-Nowakowa, Pedeutologia.Konteksty – Dylematy – Implikacje,Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 177
Share - Bookmark