Znaczenie aktywności i metod aktywizujących w edukacji zintegrowanej

Article Polish OPEN
Dmitruk-Sierocińska, Katarzyna;
(2016)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Identifiers: doi: 10.14632/eetp_37.2
  • Subject: pedagogika | education | early-school pedagogy; early-childhood education; activity; education; activating methods and techniques; child development; stimulation of development | pedagogika wczesnoszkolna; edukacja wczesnoszkolna; aktywność; metody i techniki aktywizujące; rozwój dziecka; stymulowanie rozwoju
    acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

Artykuł koncentruje się na miejscu i znaczeniu aktywności ucznia edukacji wczesnoszkolnej oraz na wykorzystaniu metod aktywizujących w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Przydatność tych metod w praktyce szkolnej jest nie do podważenia. Nie od dziś wiadomo, że w pierwsz... View more
Share - Bookmark