Recenzja książki: Nowy leksykon profesjologiczny, Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz, Piotr Kowolik (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Sosnowiec 2017, ss. 219.

Article Polish OPEN
Pośpiech, Lidia;
(2017)

Nowy leksykon profesjologiczny adresowany jest do szerokiego kręguodbiorców – naukowców i studentów, pracowników i osób zajmującychsię teoretycznie lub praktycznie problematyką profesjologii – a jegogłównym zadaniem jest ułatwienie kontaktu z szeroko rozumianą pedagogik... View more
Share - Bookmark