publication . Article . 2017

Uzależnienie od środków jako przejaw niedostosowania społecznego

Barczyk-Neessel, Angelika; Bernert, Adam;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Od zarania dziejów ludzie mają potrzebę ucieczki w świat, w którym poczująsię lepiej, gdzie nie istnieje strach i lęk, w którym będą wolni odtrosk i zmartwień, w której rzeczywistość odbierana jest jako zadowoleniei szczęście. Jednym z największych problemów społecznych ostatnich lat jestproblem narkomanii. Mimo wysiłków w zakresie edukacji publicznej na tematuzależnień i problemów z tym związanych stan wiedzy społeczeństwana temat zjawiska narkomanii jest nadal niezadowalający. Do narkotykówucieka młodzież, a także dorośli, którzy w czasie wolnym szukają wytchnieniaod trosk i zmartwień.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue