Uzależnienie od środków jako przejaw niedostosowania społecznego

Article Polish OPEN
Barczyk-Neessel, Angelika; Bernert, Adam;
(2017)

Od zarania dziejów ludzie mają potrzebę ucieczki w świat, w którym poczująsię lepiej, gdzie nie istnieje strach i lęk, w którym będą wolni odtrosk i zmartwień, w której rzeczywistość odbierana jest jako zadowoleniei szczęście. Jednym z największych problemów społecznych... View more
Share - Bookmark