Dzieci w świecie multimedialnym

Article Polish OPEN
Zapała-Wiecheć, Aneta;
(2017)

W niniejszym artykule przedstawione zostały zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, związane z postępem cywilizacyjnym. Kontakt z telewizją, Internetem i komputerem niewątpliwie daje nowe możliwości rozwojowe, jednocześnie niesie... View more
Share - Bookmark