publication . Article . 2017

Kształtowanie kultury ekologicznej wśród uczniów klas początkowych

Kowolik, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 29 Jun 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
W artykule zdefiniowane zostały pojęcia występujące w tekście opracowania.Zaprezentowano kategorie celów edukacji ekologicznej (poznawcze, kształcące); sfery tejże edukacji: opisowo-techniczną instrumentalną i aksjologiczno- normatywną. Scharakteryzowano podstawowe metody badawczew zakresie edukacji ekologicznej, a także formy pracy z dziećmi klaspoczątkowych rozwijające wiedzę i umiejętności oraz postawy w zakresieochrony środowiska naturalnego.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue