publication . Article . 2019

Mentoring w pracy z uczniem zdolnym

Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska;
Open Access Polish
  • Published: 16 Jan 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł koncentruje się na jednej z metod pracy, jaką jest mentoring. Polega on na specyficznej relacji ucznia z mistrzem, w którym ten ostatni pomaga rozwijać potencjał adepta. Tekst został podzielony na dwie części. W pierwszej podjęto próbę zdefiniowania następujących pojęć: zdolność, uzdolnienia, talent, geniusz; ukazano cechy charakterystyczne osób zdolnych i trudności, z jakimi zmagają się w swoim życiu (zwłaszcza odrzucenie i samotność). Przedstawione zostały też formy wsparcia udzielane dzieciom zdolnym w świetle obowiązujących dokumentów prawnych. W dalszej części opisano mentoring, jego etapy, rodzaje i zadania. W zakończeniu zaprezentowano propozycje ...
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2019

Mentoring w pracy z uczniem zdolnym

Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska;