Mentoring w pracy z uczniem zdolnym

Article Polish OPEN
Wasilewska-Ostrowska, Katarzyna;
(2019)

Artykuł koncentruje się na jednej z metod pracy, jaką jest mentoring. Polega on na specyficznej relacji ucznia z mistrzem, w którym ten ostatni pomaga rozwijać potencjał adepta. Tekst został podzielony na dwie części. W pierwszej podjęto próbę zdefiniowania następującyc... View more
Share - Bookmark