Młodzi naukowcy o Korczaku. Sprawozdanie z konferencji „Rozmawiając z dzieckiem – teoria i praktyka relacji dorosły-dziecko według Janusza Korczaka”

Article Polish OPEN
Zabawa, Krystyna (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika
Share - Bookmark