publication . Article . 2018

Rozumienie i istota twórczości językowej dzieci

Klaudia null;
Open Access German
  • Published: 25 Jul 2018 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie rozumienia oraz istoty twórczości językowej dziecka. Język jest narzędziem umożliwiającym poznanie otaczającej człowieka rzeczywistości. To dzięki niemu nazywamy przedmioty, obiekty, zjawiska, a także określamy zaobserwowane i przeżywane czynności oraz stany. Język pozwala wyrażać doznawane emocje i nastawienie do innych. Dziecko w sposób naturalny manipuluje językiem, bawi się nim, co wskazuje na jego twórczość językową, która jest umiejętnością przekształcania usłyszanych wypowiedzi oraz wytwarzania własnych, nowych i oryginalnych pod względem treści, formy i sposobu ekspresji. Na początku artykułu przedstawiono definicje twórc...
Subjects
free text keywords: twórczość, twórczość językowa, inteligencja lingwistyczna, twórcze dziecko, aktywność językowa, Education (General), L7-991, education, creativity; linguistic creativity; linguistic intelligence; creative child; language activity, pedagogy, pedagogika, twórczość; twórczość językowa; inteligencja lingwistyczna; twórcze dziecko; aktywność językowa, creativity, linguistic creativity, linguistic intelligence, creative child, language activity
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2018

Rozumienie i istota twórczości językowej dzieci

Klaudia null;