publication . Article . 2016

Music and Movement Activities for Preschool Children To Promote Relationships and Movement Expression

Kołodziejski, Maciej; Králová, Eva;
Open Access English
  • Published: 29 Nov 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną i dotyczacą zastosowania owej teorii w praktyce. W teoretycznej części skupiamy się na wyjaśnianiu znaczenia muzyki i stosowania ruchu dla rozwoju i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. W części tej podkreśla się fundamentalne znaczenie umiejętności ruchowych dziecka i aktywności sprzyjających budowaniu relacji między dziećmi wyrażające się w ruchu dzieci, do jakiego dochodzi w przedszkolach. W części praktycznej zostały omówione przykładowe działalności edukacyjno-muzyczne zaprojektowane zgodnie z założeniami teoretycznymi, gdzie zaakcentowano głównie relacje między dziećmi przedszkolnymi obecne poprzez w...
Subjects
free text keywords: pedagogika; psychologia; sztuki piękne, educational activity; movement expression; music and movement activity; pre-schoolers; social climate; development of child, pedagogika, aktywność edukacyjna; ekspresja ruchowa; muzyka i aktywność ruchowa dziecka; przedszkolak; klimat społeczny; rozwój dziecka
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue