publication . Article . 2018

Italian Approaches to Early Childhood Education: The Montessori Method and the Reggio Emilia Approach

Maj, Aleksandra; Sosnowska, Joanna;
Open Access Polish
  • Published: 03 Jun 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Szkic ten przybliża dwie włoskie koncepcje wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym: metodę Montessori i podejście Reggio Emilia. Choć powstawały one w odrębnych okresach historycznych i realiach polityczno-społecznych, w odniesieniu do wartości, takich jak miłość i szacunek do dziecka czy respektowanie jego praw rozwojowych, obydwie koncepcje mają wiele wspólnego. Tym, co je łączy, jest wiara w potencjał i nieograniczone zasoby dziecka, a także przeniesienie akcentu z aktywności nauczyciela w stronę aktywności dziecka. W odniesieniu do metody Montessori, w podejściu Reggio Emilia silniej uwypuklony jest aspekt relacji i interakcji w dziecięcym proces...
Subjects
free text keywords: education, preschool education; Montessori method; Reggio Emilia approach; image of child; image of teacher; the role of environment, pedagogika, edukacja przedszkolna; metoda Montessori; podejście Reggio Emilia; wizja dziecka; wizja nauczyciela; rola otoczenia
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue