publication . Article . 2016

The Development of the Subjectivity of Pupils in Relation to Their Identity

Juszczyk-Rygałło, Joanna;
Open Access Polish
  • Published: 19 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Poczucie podmiotowości ściśle wiąże się z podstawową zasadą dydaktyczną świadomego i aktywnego udziału najmłodszych w procesie edukacji. Dla ucznia motywujące jest postrzeganie i przeżywanie siebie jako podmiotu – jednostki mającej poczucie własnej odrębności wobec innych osób i otaczającego ją świata. Szczególnym obszarem zainteresowania pedagogów jest zatem z jednej strony istota podmiotowości, z drugiej zaś relacje zachodzące pomiędzy podmiotowością osób uczestniczących w interakcjach edukacyjnych. Dwupodmiotowość tych relacji powinna polegać na świadomym redukowaniu własnej podmiotowości nauczyciela na rzecz rozbudowywania i wspierania podmiotowości ucznia. ...
Subjects
free text keywords: Education, education; pupil; teacher; identity; subjectivity, pedagogika, edukacja; uczeń; nauczyciel; tożsamość; podmiotowość
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue