publication . Article . 2017

Ojczyznę każdy nosi w swym sercu. Wychowanie patriotyczne w koncepcji siostry Barbary Żulińskiej

Bańcerek, Dominika Katarzyna;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Artykuł przedstawia postulaty wychowania patriotycznego według zapomnianej autorki s. Barbary Żulińskiej na tle panoramicznego ujęcia tego tematu w literaturze przedmiotu. Koncepcja s. Barbary Żulińskiej oparta o filozofię i pedagogikę katolicką ukazuje doniosłą rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu postawy miłości i przywiązania do ojczystego kraju. W artykule przedstawione zostały podstawy wychowania patriotycznego według s. Barbary Żulińskiej, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących realizacji teorii w praktyce.
Subjects
free text keywords: pedagogika, ojczyzna; Polska; wychowanie patriotyczne; zmartwychwstanki; Barbara Żulińska
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue