Ojczyznę każdy nosi w swym sercu. Wychowanie patriotyczne w koncepcji siostry Barbary Żulińskiej

Article Polish OPEN
Bańcerek, Dominika Katarzyna (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | ojczyzna; Polska; wychowanie patriotyczne; zmartwychwstanki; Barbara Żulińska

Artykuł przedstawia postulaty wychowania patriotycznego według zapomnianej autorki s. Barbary Żulińskiej na tle panoramicznego ujęcia tego tematu w literaturze przedmiotu. Koncepcja s. Barbary Żulińskiej oparta o filozofię i pedagogikę katolicką ukazuje doniosłą rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu postawy miłości i przywiązania do ojczystego kraju. W artykule przedstawione zostały podstawy wychowania patriotycznego według s. Barbary Żulińskiej, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących realizacji teorii w praktyce.
Share - Bookmark