publication . Article . 2017

The Axiological Potential of a Book And here at Home. Tales of Factory Children

Edyta Skoczylas-Krotla;
Open Access Polish
  • Published: 20 Nov 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Poprzez lekturę dziecko zapoznaje się z wartościami istotnymi w życiu człowieka. Środowiskiem pierwszoplanowym, w którym ma miejsce przekazywanie wartości jest rodzina. To w niej dziecko pozostaje pod wpływem rodziców i tego, co myślą, w co wierzą, co uznają za najważniejsze, według jakich zasad postępują. Celem artykułu jest próba ukazania, jakie walory aksjologiczne posiada książka autorstwa Grażyny Bąkiewicz pt. A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta. Istotne są wartości związane z rodziną: radość, wolny czas spędzany razem, wspólne rozmowy. Dzięki nim ma miejsce budowanie wspólnoty rodzinnej. G. Bąkiewicz podkreśla wartość rodzinnego domu. Ukazane konkr...
Subjects
free text keywords: pedagogy; literature, book; child; value; family; city, pedagogika; literatura; etyka, książka; dziecko; wartość; rodzina; miasto, książka, dziecko, wartość, rodzina, miasto, Education (General), L7-991
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue