publication . Article . 2018

The Circumstances of the Origin and the First Years of My Little Newspaper (1902-1905)

Michalski, Grzegorz;
Open Access English
  • Published: 17 Jan 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W artykule podjęto problem powstania i rozwoju periodyku „Moje Pisemko” w okresie, kiedy obowiązki redaktorskie sprawowała Aniela Szycówna. Mimo że stosunkowo często tytuł ten przywoływany jest w publikacjach poświęconych czasopiśmiennictwu dla dzieci, to brak jest szerszych i pogłębionych informacji o jego genezie i funkcjonowaniu w kolejnych latach. Poszukiwania w tym zakresie zmierzały do udzielenia odpowiedzi na pytania: Jak doszło do ukazywania się pisemka? Czyje teksty zamieszczane były na jego łamach? Jakie treści przekazywał czytelnikom? Jak prezentowała się strona formalna pisma? Czym wyróżniało się od innych wydawnictw tego typu ówcześnie istniejących?...
Subjects
free text keywords: euducation; history, children’s literature; children’s periodicals; the 20th century; publishing activity; children’s education, pedagogika; historia wychowania, literatura dla dzieci; czasopiśmiennictwo dla dzieci; XX wiek; działalność wydawnicza; edukacja dzieci
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue