Wychowanie do miłości

Article Polish OPEN
Mazur, Piotr (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | miłość; wartość; wychowanie; pedagogika pastoralna

Wychowanie do miłości jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej pedagogiki pastoralnej. Zdaniem autora powinna nastąpić konsolidacja wysiłków głównych środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły i Kościoła) w procesie wychowania ku miłości. Wspólnym zadaniem – rodziców, nauczycieli i duszpasterzy– powinno być wspomaganie dzieci i młodzieży w kreowaniu swojego życia według wartości oraz wspomagania ich do urzeczywistniania miłości.
Share - Bookmark