Wychowanie do miłości

Article Polish OPEN
Mazur, Piotr;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | miłość; wartość; wychowanie; pedagogika pastoralna

Wychowanie do miłości jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej pedagogiki pastoralnej. Zdaniem autora powinna nastąpić konsolidacja wysiłków głównych środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły i Kościoła) w procesie wychowania ku miłości. Wspólnym zadaniem – rodzi... View more
Share - Bookmark