publication . Article . 2017

Wychowanie do miłości

Mazur, Piotr;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Wychowanie do miłości jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej pedagogiki pastoralnej. Zdaniem autora powinna nastąpić konsolidacja wysiłków głównych środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły i Kościoła) w procesie wychowania ku miłości. Wspólnym zadaniem – rodziców, nauczycieli i duszpasterzy– powinno być wspomaganie dzieci i młodzieży w kreowaniu swojego życia według wartości oraz wspomagania ich do urzeczywistniania miłości.
Subjects
free text keywords: pedagogika, miłość; wartość; wychowanie; pedagogika pastoralna
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue