Determinanty twórczego podejścia nauczyciela w budowaniu pojęć geometrycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Article Polish OPEN
Malina, Anna;
(2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | geometric terms; creativity; geometry; levels of geometric thinking; enactive level of representation; iconic level of representation; symbolic level of representation; creative approach of a teacher | pojęcia geometryczne; twórczość; geometria; poziomy myślenia geometrycznego; reprezentacja enaktywna; reprezentacja ikoniczna; reprezentacja symboliczna; twórcze podejście nauczyciela
    acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

Odpowiednie wprowadzanie małego dziecka w świat pojęć geometrycznych nie jest łatwym zadaniem dla nauczyciela. Wymaga odpowiedniego przygotowania od strony matematycznej oraz psychologicznej. Niezbędnymi czynnikami w tym procesie są: ugruntowana wiedza nauczyciela w zak... View more
Share - Bookmark