publication . Article . 2016

Determinanty twórczego podejścia nauczyciela w budowaniu pojęć geometrycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Malina, Anna;
Open Access Polish
  • Published: 06 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Odpowiednie wprowadzanie małego dziecka w świat pojęć geometrycznych nie jest łatwym zadaniem dla nauczyciela. Wymaga odpowiedniego przygotowania od strony matematycznej oraz psychologicznej. Niezbędnymi czynnikami w tym procesie są: ugruntowana wiedza nauczyciela w zakresie pojęć i umiejętności geometrycznych, a także znajomość kolejno następujących po sobie poziomów rozwoju myślenia geometrycznego dziecka. Wypełnienie tych kryteriów przez nauczyciela daje mu możliwość twórczego działania w procesie budowania w umyśle dziecka prawidłowych pojęć i umiejętności geometrycznych. Ponadto wiedza odnośnie do tych dwóch wymienionych czynników determinuje możliwe sposob...
Subjects
ACM Computing Classification System: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
free text keywords: pedagogika, geometric terms; creativity; geometry; levels of geometric thinking; enactive level of representation; iconic level of representation; symbolic level of representation; creative approach of a teacher, pojęcia geometryczne; twórczość; geometria; poziomy myślenia geometrycznego; reprezentacja enaktywna; reprezentacja ikoniczna; reprezentacja symboliczna; twórcze podejście nauczyciela
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue