publication . Article . 2016

The Contemporary Researcher/Pedagogue/Teacher in Light of Jan Władysław Dawid’s Pedagogical Heritage

Topij-Stempińska, Beata;
Open Access Polish
  • Published: 19 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Wiek XIX nie poddaje się tak łatwo klasyfikacjom, trudno jest także przyjąć jedną obowiązującą na wszystkich kontynentach cezurę czasową dla tego „długiego wieku”. Był to bowiem czas wielkich przełomów politycznych, gospodarczych i ekonomicznych, odkryć i wynalazków. W tej epoce położono podwaliny pod rozwój współczesnego przemysłu, transportu czy komunikacji międzyludzkiej. To czas wielkich malarzy, poetów, pisarzy i naukowców. To wiek przeobrażeń we wszystkich niemal dziedzinach życia znanych wówczas człowiekowi i czas narodzin nowych idei. To właśnie w XIX wieku swój początek mają prawie wszystkie współcześnie znane nam dziedziny nauki. Dynamicznie rozwija si...
Subjects
free text keywords: Education, pedagogika
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue