publication . Article . 2016

Izabela Moszczeńska’s Conception of Sex Education for Young Children

Babik, Marek;
Open Access Polish
  • Published: 10 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Celem artykułu jest omówienie koncepcji wychowania seksualnego małych dzieci zaproponowanej przez Izabelę Moszczeńską w książce zatytułowanej „Jak rozmawiać z dziećmi o kwestyach drażliwych”. Pozycja ta ukazała się w 1904 roku i była bardzo szeroko dyskutowana w kręgach pedagogów początku XX wieku. Analiza materiału źródłowego wykazuje, że propozycja wychowania seksualnego I. Moszczeńskiej była przemyślana i uporządkowana. Odwoływała się do ówczesnej wiedzy oraz wskazywała konkretne rozwiązania praktyczne, z których mogli korzystać rodzice przy uświadamianiu swojego dziecka. Propozycja edukacji seksualnej opracowana przez I. Moszczeńską została ujęta w czterech ...
Subjects
free text keywords: Education, sex education; the history of sex education; Izabela Moszczeńska; pioneers of sex education in Poland; elementary education, pedagogika, edukacja seksualna; historia edukacji seksualnej w Polsce; Izabela Moszczeńska; pionierzy edukacji seksualnej w Polsce; edukacja elementarna
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue