Rozwijanie ekspresji językowej uczniów w edukacji elementarnej

Article Polish OPEN
Skoczylas-Krotla, Edyta (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)

Artykuł jest przeglądem najnowszych metod stosowanych w edukacji elementarnej, rozwijąjące aktywność twórczą dziecka.
Share - Bookmark