publication . Article . 2016

Rozwijanie ekspresji językowej uczniów w edukacji elementarnej

Skoczylas-Krotla, Edyta;
Open Access Polish
  • Published: 08 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Artykuł jest przeglądem najnowszych metod stosowanych w edukacji elementarnej, rozwijąjące aktywność twórczą dziecka.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue