publication . Article . 2016

Child Free Time Watching TV, in the Opinion of Parents

Kotaba, Patrycja; Miśkowiec, Ewa;
Open Access Polish
  • Published: 28 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Przypisując rodzinie najważniejszą rolę w kształtowaniu postaw wolnoczasowych wskazuje się przede wszystkim na ich własny przykład oraz zaangażowanie w organizację i wspólne spędzanie czasu wolnego z dzieckiem. Jedną z form spędzania czasu wolnego jest oglądanie telewizji. Nie można jej przypisywać samych negatywów, aczkolwiek w przypadku braku kontroli, zwłaszcza ze strony rodzica, może ona mieć destruktywny wpływ na młodych ludzi, ich światopogląd, zachowanie i osobowość. Krytyka mediów wskazująca na negatywne oddziaływanie na osobowość dziecka nie może przysłonić faktu, iż środki masowego przekazu stały się w dzisiejszym świecie nieodłącznym elementem ludzkie...
Subjects
free text keywords: Education, media; television; free time; parents; free time activity, Pedagogika, media; telewizja; czas wolny; rodzice; aktywność wolnoczasowa
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue