Психологический анализ половых различий негативных поведенческих проявлений у подростков

Article Polish OPEN
Senko, Tatiana;
(2017)

Celem przedstawionego w artykule badania jest analiza empiryczna różnicpłciowych w kontekście negatywnych form zachowań u nastolatków. Analizaczynnikowa pokazuje, że 1) istnieje korelacja pomiędzy płcią a agresjąfizyczną, werbalną oraz motywacją agresywną, 2) istnieje k... View more
Share - Bookmark