publication . Article . 2016

The Theoretical Basis for the Methodology of Comparative Research, Considered in the Light of the Contemporary Relevance of the Views of Prominent Comparative Educational Theorists

Kamińska, Aneta; Pulak, Irena;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W obecnej dobie w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej działają takie procesy jak z jednej strony globalizacja i internalizacja, a z drugiej próby zachowania tożsamości narodowej, własnej autonomii i niezależności. Na znaczeniu zyskują te nauki, za pomocą których człowiek jest w stanie wyjaśnić sobie swoje miejsce w skomplikowanym świecie przeciwieństw i łatwiej się w nim odnaleźć. Niektóre z nich to socjologia, politologia i pedagogika porównawcza. Niejednokrotnie jednostki, grupy etniczne i społeczeństwa starają się określić swój wyjątkowy charakter poprzez porównanie z innymi. Podobnie sprawa wygląda z systemami edukacyjnymi. Pedagodzy porównawczy, n...
Subjects
free text keywords: Education, comparative educational studies; methodology of comparative studies; humanities; social sciences; historical perspective; comparative research; hermeneutics, Pedagogika, pedagogika porównawcza; metodologia badań porównawczych; nauki humanistyczne; nauki społeczne; perspektywa historyczna; badania komparatywne; hermeneutyka
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue