publication . Article . 2017

Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości społecznej XXI wieku

Królica, Maria;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania sztuki jako środka dydaktycznego w kształtowaniu postaw dzieci wobec ojczyzny. Autorka zwraca uwagę na socjokulturowe uwarunkowania współczesnej edukacji i wynikające z nich wyzwania wobec wychowania patriotycznego. Wskazując na wychowawcze walorysztuki, prezentuje metodę pracy z dziećmi z wykorzystaniem różnych dzieł sztuki oraz zwraca uwagę na kilka ważnych zasad efektywnego jej stosowania.
Subjects
free text keywords: pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie patriotyczne; sztuka; edukacja przedszkolna
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue