Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości społecznej XXI wieku

Article Polish OPEN
Królica, Maria;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna | wychowanie patriotyczne; sztuka; edukacja przedszkolna

Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania sztuki jako środka dydaktycznego w kształtowaniu postaw dzieci wobec ojczyzny. Autorka zwraca uwagę na socjokulturowe uwarunkowania współczesnej edukacji i wynikające z nich wyzwania wobec wychowania patriotycznego. Wskazując... View more
Share - Bookmark