publication . Article . 2016

Textbook – Object and Instrument of Manipulation (on Example of Textbook for Children in Early Education)

Pawlak, Bożena;
Open Access Polish
  • Published: 09 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Podręczniki szkolne od wielu lat budzą liczne kontrowersje, jednak to co dzieje się wokół nich od początku 2014 roku można chyba nazwać prawdziwą burzą czy nawet rewolucją. W czasie gdy naukowcy, badacze pedagogiki wczesnoszkolnej podejmują dyskusję nad kulturowym i społecznym kodem podręczników dla dzieci (jako zawsze problematycznych i dyskusyjnych nośników znaczeń i wartości), Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza jeden, obligatoryjny dla wszystkich i pozornie bezpłatny podręcznik dla klasy I. Jest on tworzony na bazie nieokreślonych założeń koncepcyjnych i w rekordowo krótkim czasie. Następnie na wniosek MEN podręcznik ten poddany zostaje ogólnonarodowem...
Subjects
free text keywords: textbook; children; manipulation; Ministry of Education; scientists, pedagogika, podręcznik; dziecko; manipulacja; ministerstwo edukacji; naukowcy
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue