Edukacja regionalna w kontekście teoretycznym

Article Polish OPEN
Grabowski, Mariusz (2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787)
  • Subject: pedagogika | edukacja; edukacja regionalna; pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego; regionalizm

W artykule przedstawiono edukację regionalną w aspekcie teoretycznym. Odniesiono się do zinterpretowania głównych pojęć powiązanych z tą tematyką oraz zobrazowania zasadniczych celów i założeń tego nurtu. W konkluzji zaprezentowano nowy kierunek studiów, który został uruchomiony w bieżącym roku akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Dotyczy on kształcenia „pedagogów regionalnych”.
Share - Bookmark