publication . Article . 2017

Edukacja regionalna w kontekście teoretycznym

Grabowski, Mariusz;
Open Access Polish
  • Published: 06 Mar 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
W artykule przedstawiono edukację regionalną w aspekcie teoretycznym. Odniesiono się do zinterpretowania głównych pojęć powiązanych z tą tematyką oraz zobrazowania zasadniczych celów i założeń tego nurtu. W konkluzji zaprezentowano nowy kierunek studiów, który został uruchomiony w bieżącym roku akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Dotyczy on kształcenia „pedagogów regionalnych”.
Subjects
free text keywords: pedagogika, edukacja; edukacja regionalna; pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego; regionalizm
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue