Edukacja regionalna w kontekście teoretycznym

Article Polish OPEN
Grabowski, Mariusz;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | edukacja; edukacja regionalna; pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego; regionalizm

W artykule przedstawiono edukację regionalną w aspekcie teoretycznym. Odniesiono się do zinterpretowania głównych pojęć powiązanych z tą tematyką oraz zobrazowania zasadniczych celów i założeń tego nurtu. W konkluzji zaprezentowano nowy kierunek studiów, który został ur... View more
Share - Bookmark