publication . Article . 2017

Przemoc i agresja w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich dziewcząt

Ptak, Kazimierz;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Prezentowane treści są rezultatem powiązania teoretycznych dociekań z doświadczeniami praktyka. Na początku przypomniano, co jest celem zakładupoprawczego, jakie są jego zadania i w jaki sposób się je realizuje. Następnieprzywołano definicje najważniejszych pojęć: przemocy i agresji. W dalszejczęści autor ukazuje środowiska rodzinne, z których pochodzą wychowankizakładu, zaniedbania tych środowisk i skutki widoczne w zachowaniudziewcząt (różne formy agresji). Uświadamia trudności życia zbiorowegow zakładzie. Pokazuje wreszcie, na czym polega praca wychowawcza z dziewczętami w placówce.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue