Przemoc i agresja w instytucjach resocjalizacyjnych dla nieletnich dziewcząt

Article Polish OPEN
Ptak, Kazimierz;
(2017)

Prezentowane treści są rezultatem powiązania teoretycznych dociekań z doświadczeniami praktyka. Na początku przypomniano, co jest celem zakładupoprawczego, jakie są jego zadania i w jaki sposób się je realizuje. Następnieprzywołano definicje najważniejszych pojęć: przem... View more
Share - Bookmark