publication . Article . 2016

Wyzwalanie inicjatyw twórczych poprzez akcję „Cała Polska czyta dzieciom”

Grelowska, Wanda;
Open Access Polish
  • Published: 08 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” różne środowiska, bliskie dziecku, podjęły przedsięwzięcia uaktywniające czytelnictwo. Autorka wskazuje na niektóre propozycje.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue