Wyzwalanie inicjatyw twórczych poprzez akcję „Cała Polska czyta dzieciom”

Article Polish OPEN
Grelowska, Wanda (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” różne środowiska, bliskie dziecku, podjęły przedsięwzięcia uaktywniające czytelnictwo. Autorka wskazuje na niektóre propozycje.
Share - Bookmark