publication . Article . 2016

The Cooperation of the Kindergarten with Parents and the Local Community as One of the Trends in Pre-school Education – a Comparative Analysis

Kamińska, Aneta;
Open Access English
  • Published: 14 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Znaczenie współpracy może być rozpatrywane w perspektywie historycznej. Nigdy dotąd nie była ona tak ważna, jak obecnie. Współczesne zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne i oświatowe wymagają innego spojrzenia na współpracę podmiotów edukacyjnych. Wydaje się, że są one od siebie coraz bardziej zależne i potrzebują wzajemnych relacji do osiągania celów edukacyjnych. Jednym z zadań placówki przedszkolnej jest socjalizacja najmłodszych. Może ona przebiegać prawidłowo jedynie wtedy, gdy jest zorganizowana z udziałem wspomnianej instytucji, rodziców i lokalnej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli współpracy podmiotów edukacyjnych oraz wpływ...
Subjects
free text keywords: Education, cooperation with parents; cooperation with local community; local community; pre-school education; participants of education, pedagogika, współpraca z rodzicami; współpraca ze środowiskiem lokalnym; środowisko lokalne; edukacja przedszkolna; podmioty edukacyjne
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue