Language Education in pedagogical concept of Maria Montessori

Article Polish OPEN
Surma, Barbara;
(2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Education | language education; pedagogy of Maria Montessori | pedagogika | edukacja językowa; pedagogika Marii Montessori

Edukacja językowa pełni szczególną funkcję w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W swoich rozważaniach na temat rozwoju dziecka autorka wiele miejsca poświęca ukazaniu, w jaki sposób dziecko nabywa umiejętność mówienia i komunikowania się z otoczeniem. Podkreśla też ... View more
Share - Bookmark