Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Kilka spostrzeżeń po pierwszej edycji

Article Polish OPEN
Kmieciak, Sandra;
(2017)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: pedagogika | Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet dla Dzieci; warsztaty; wykłady; Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ; teatrologia; teatr lalek; światło w teatrze

Artykuł „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci. Kilka spostrzeżeń po pierwszej edycji” dotyczy doświadczeń organizatorów po pierwszej edycji projektu. Szczegółowo opisane zostały warsztaty prowadzone przez Studenckie Koło Naukowe Teatrologów pod tytułem „Światło w teatrze i tea... View more
Share - Bookmark