publication . Article . 2016

Specyficzne potrzeby dziecka a ciągłość działań edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

Szewczenko, Natasza Iwanowna;
Open Access Polish
  • Published: 09 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue