publication . Article . 2017

Poglądy pedagogiczne Józefy Joteyko (1866-1928)

Dudnyk, Nadiia; Krasińska, Izabela;
Open Access Polish
  • Published: 25 Mar 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Józefa Joteyko (1868-1928) była wybitnym polskim psychologiem, pedagogiem i lekarzem przełomu XIX i XX stulecia. Ważne są jej spostrzeżenia na temat pedagogiki, którą traktowała jako naukę o dziecku. Joteyko uważana jest za reformatorkę polskiej szkoły. Głosiła, iż wszystkie dzieci, niezależnie od klasy społecznej, z której się wywodziły, powinny mieć równe prawa w dostępie do oświaty. Zdaniem Joteyko dzieci upośledzone umysłowo, głuchonieme czy niedowidzące uczęszczać powinny do specjalnie dla nich utworzonych placówek szkolnych. Apelowała, aby przy szkołach tworzyć etaty dla psychologów. Wysuwała też postulaty uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue