publication . Article . 2019

Lewicujący islam. Humanizm totalny Rogera Garaudy’ego

Homa, Krzysztof;
Open Access Polish
  • Published: 27 Jun 2019 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 2544-6223, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Artykuł jest refleksją nad popularnością myśli Rogera Garaudy w środowisku muzułmańskim. Wydaje się, że przyczyna tego tkwi w podobnej naturze socjalizmu i islamu. Są to systemy totalizujące oraz cechują się niechęcią do kultury Zachodu, w tym chrześcijaństwa. Istnieje duże niebezpieczeństwo instrumentalizacji islamu w celach politycznych. Traci na tym nie tylko sam islam, ale i religie, które chce zdominować.
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue