Lewicujący islam. Humanizm totalny Rogera Garaudy’ego

Article Polish OPEN
Homa, Krzysztof;
(2019)

Artykuł jest refleksją nad popularnością myśli Rogera Garaudy w środowisku muzułmańskim. Wydaje się, że przyczyna tego tkwi w podobnej naturze socjalizmu i islamu. Są to systemy totalizujące oraz cechują się niechęcią do kultury Zachodu, w tym chrześcijaństwa. Istnieje ... View more
Share - Bookmark