publication . Article . 2016

Language Education of Children at the Early Schooling Age in the Aspect of Handbooks Used

Szewczuk, Katarzyna;
Open Access English
  • Published: 09 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W toku edukacji wczesnoszkolnej zdolność wypowiadania się jest dla ucznia bazą do budowania kontaktów z otoczeniem społecznym, możliwością poznawania świata czy konstruowania własnego światopoglądu. Umiejętność poprawnego wyrażania myśli stanowi też obszar intensywnych oddziaływań nauczycielskich, w celu jej kształtowania i doskonalenia. Uczestnicząc w klasie szkolnej w różnych sytuacjach, które wymagają praktykowania języka, dzieci w młodszym wieku szkolnym dostają szanse na odkrycie jego atrybutów: poznają i budują pojęcia, odkrywają znaczenie podstawowych części mowy, ujawniają sens poszczególnych wypowiedzi. Edukacja językowa powinna być zatem priorytetem po...
Subjects
free text keywords: Education, linguistic education; textbook; children of early-school age; language; speech, pedagogika, edukacja językowa; podręcznik; dziecko w młodszym wieku szkolnym; język; mowa
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue