Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce

Article Polish OPEN
Opiela, s. Maria Loyola;
(2019)

Artykuł przedstawia podejście do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem ujmowanej jako proces wzajemnych relacji, usług i opieki kierowanych do dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązkowej nauki szkolnej szczególnie ze względu na integralny stosunek do osoby wychow... View more
Share - Bookmark