publication . Article . 2016

Nauczyciel przedszkolny – między wymaganiami i oczekiwaniami a rzeczywistością

Surma, Barbara;
Open Access Polish
  • Published: 15 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue